Wat is een vectortekening

Een vectorafbeelding is een grafische voorstelling met behulp van eenvoudige meetkundige begrippen zoals punten, lijnen, krommen, polygonen e.d., die alle met wiskundige vergelijkingen beschreven worden.

Zo kan bijvoorbeeld in de beschrijving van een vectorafbeelding staan dat over tekst een cirkel van een bepaalde kleur en grootte moet worden getekend. Van zowel de tekst als de cirkel ligt de grootte niet absoluut vast, maar slechts in onderlinge verhouding. Vectorafbeeldingen kunnen daarom op willekeurige grootte afgebeeld worden, zonder dat de resolutie (in ppi) daaronder lijdt.

Logo's worden voornamelijk als vectorafbeeldingen gemaakt, omdat bij vergroten van het logo het beeld altijd scherp blijft (bijvoorbeeld voor billboards, vlaggen etc). Ook kunnen kleuren worden vastgelegd in kleurcoderingen, waardoor altijd in de juiste kleur gedrukt kan worden. Bekende standaarden voor vectorafbeeldingen zijn: CorelDRAW, Adobe Illustrator, Scalable Vector Graphics, Windows Metafile. Ook PostScript heeft mogelijkheden voor vectorafbeeldingen. Ook Adobe Flash werkt op basis van vectorafbeeldingen.

De tegenhanger van een vectorafbeelding is een rasterafbeelding.

Verschil tussen vector- en rasterafbeelding

Onderstaande afbeelding illustreert het verschil tussen een vectorafbeelding (links) en een rasterafbeelding (rechts). In beide gevallen is een cirkel afgebeeld. Wat niet te zien is, is dat de linkercirkel een vectorafbeelding is en de rechterafbeelding uit een grote verzameling pixels bestaat. Pas als we de afbeeldingen vergroten wordt het verschil duidelijk. Bij de vectorafbeelding gaat het vergroten van de afbeelding niet ten koste van de kwaliteit van de figuur. Vergroot men de rasterafbeelding echter, dan worden de afzonderlijke pixels zichtbaar en wordt de rand van de cirkel een hobbelige "trap".

© 2015 VectorTekeningen.com

Linken

(i) www.vectortekeningen.com

(e)